Oglašavanje

Dio web stranica poduzeća Paint & Wine predviđen je za oglašavanje i oglašivači su dužni te materijale usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Paint & Wine, Vl. Stevo Došen nije odgovorna za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Vanjske usluge

Usluge koje na internetu pruža Paint & Wine ne uključuju troškove koje nastaju korištenjem računalne opreme i usluga za pristup našim stranicama. Paint & Wine nije odgovoran za telefonske troškove, troškove pružatelja internet usluge ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Molimo posjetitelja naših web stranica da primi na znanje da sve internetske stranice upotrebljava isključivo na vlastiti rizik. Paint & Wine ne daje nikakva jamstva i nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje posjetitelj može pretrpjeti korištenjem usluga ili u svezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (poslužitelja), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računalna mreža koju Paint & Wine ne kontrolira ni u kojem obliku već je na nju samo povezan te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa (poslužitelja) koje izravno ne kontrolira.