Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos naplaćen na vašem računu kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.