Iako Paint & Wine nastoji pružiti najbolju moguću ponudu usluga, Paint & Wine. ne može jamčiti da će usluge na web stranicama poduzeća odgovarati potrebama svakog posjetitelja. Paint & Wine također ne može jamčiti da će usluge biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način, molimo posjetitelja da pogrešku prijavi slanjem e-pošte na adresu info@paintandwine.hr.

Pristup Paint & Wine stranicama poduzeća Paint & Wine ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja. Ni u kojem slučaju Paint & Wine neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja web stranica i internet trgovine poduzeća Paint & Wine

Uz prethodno navedene uvjete, Paint & Wine neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na web stranici poduzeća, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, te za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.