Uvjeti korištenja i odredbe

Informacije o obrtu:

Paint & Wine, obrt za programiranje, umjetničko stvaralaštvo i druge usluge,
vl. Stevo Došen,
OIB:11059042165
Vodnikova ulica 10
 
10 000 Zagreb 

Adresa elektroničke pošte:
info@paintandwine.hr

Opće odredbe

Paint & Wine, Vl. Stevo Došen pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni paintandwine.hr.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike ( Kupce ) i odnose se na korištenje Internetske stranice paintandwine.hr . Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima  te pristaju na korištenje Internetske stranice paintandwine.hr  u skladu s njima.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Paint & Wine, Vl. Stevo Došen zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Paint & Wine zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta  i korištenja i/ili Pravila privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i korištenja i Pravilima privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Pravila  privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

 

Ni u kojem slučaju Paint & Wine  neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice paintandwine.hr

 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Paint & Wine, Vl. Stevo Došen, OIB: 11059042165 od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Zabranjena je prodaja, posluživanje i konzumacija alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina u svim prostorijama ili događanjima koje organizira Paint & Wine.

 

Obaveze krajnjeg korisnika ( kupca ) pri kupnji ulaznica

Krajnji korisnik  kupovinom ulaznice za bilo koji od evenat / radionica /  događanja prihvaća uvjete kao  i pravila ponašanja na mjestu održavanja koje Paint & Wine određuje.

Isključeno je pravo na jednostrani raskid kod ugovora sklopljenih na daljinu (online)
Budući da usluge predstavljaju usluge iz članka 79. t. 12. Zakona o zaštiti potrošača, i to usluge vezane uz slobodno vrijeme kod kojih je pružanje usluge ugovoreno na određeni dan ili u određenom razdoblju, obavještavamo Vas kako ne ostvarujete pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača.


Sve internet narudžbe ulaznica su obavezujuće i uz obvezu plaćanja te ne mogu biti otkazane ili izmijenjene.
Pojašnjenje: povrat i zamjena ulaznice nakon kupnje nije moguć.

Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.

U slučaju kašnjenja na događaj Organizator će sačuvati mjesto koje je kupac rezervirao i platio.

U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi  Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama Paint & Wine-a. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.

U dvorane nije dopušteno unositi hranu i piće osim ako nije dopušteno od strane organizatora tj. Paint & Wine -a.

U prostorima Paint & Wine -a zabranjena je upotreba elektronske cigarete (e-cigarete) i sličnih proizvoda.

Pušenje je strogo zbranjeno u prostorijama Paint & Wine.

Napuštanjem mjesta studia Paint & Wine –a ulaznica prestaje važiti ukoliko Organizator nije odredio drugačije; zbog nepoštivanja pravila ponašanja i zloupotrebe ulaznice posjetitelj može biti udaljen sa mjesta događanja bez prava na bilo kakvu naknadu.

Paint & Wine  može odbiti ispunjenje obveza iz Ulaznice  ako utvrdi da je ista  krivotvorena ili da je njezina valjanost istekla ili da je Ulaznica tako uništena da je nemoguće utvrditi njezin sadržaj.

Ulaznicu nije moguće koristiti u svrhe reklamiranja ili promocije proizvoda ili usluga koje na tržište stavlja bilo koja treća osoba, osim u slučaju prethodnog pisanog pristanka izdavatelja Ulaznice.

Posjednik ulaznice odgovoran je za korištenje i sigurno čuvanje istog. Izdavatelj poklon bona neće biti odgovoran niti će izvršiti zamjenu ulaznice  u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja istog.

 

Pitanja oko ispravnosti ponude i poništavanja

Kupac je dužan u roku od dva dana obavijestiti Paint & Wine o nepovezanoj uplati – ukoliko se ona ne poveže automatski – kako bi se moglo pravovremeno poduzeti potrebne akcije.

Ukoliko je kupac  (Krajnji korisnik ) uplatio nakon što je ponuda prestala vrijediti i ako u tom slučaju više nema raspoloživih ulaznica u prodaja – Paint & Wine će vratiti novac uz zadržavanje troškova obrade i povrata.

 

Vrste i načini plaćanja

Plaćanje ulaznica je omogućeno za Diners, MasterCard, VISA i Maestro kartice (vrijedi isključivo za kartice koje podržavaju internet transakcije, za više informacija obratite se banci koja je izdala Vašu karticu)

Plaćanje je omogućeno i pomoću KEKS Pay aplikacije na Vašem pametnom telefonu

Naknade banaka

Sve naknade nastale transferom novca snosi kupac

Ispravnost unesenih podataka

Naručitelj odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznice. Naknadne promjene nisu moguće.

Obveza posjedovanja ulaznice

Svaka osoba koja želi pristupiti događaju (bez obzira na dob) mora imati ulaznicu.

 
Poklon bon – kupon

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupnjom od Paint & Wine, Vl Stevo Došen, OIB: 11059042165 ,  poklon bona ( kupon ) prihvaća i Opće uvjete te način poslovanja poklon bonovima koji je utvrđen ovim općim uvjetima.


Molimo Vas da ove opće uvjete čuvate do isteka važenja poklon bona.

Poklon bon se ne izdaje na ime, stoga je može koristiti njezin posjednik. Molimo Vas da uslijed prenošenja poklon bona  na treću osobu toj osobi uručite i ove  Opće uvjete.

Novčani iznos izražen u kunama.

  1. Rok trajanja poklon bona

Poklon bon  je važeći 3 mj. od datuma kupnje.
Nakon isteka posljednjeg dana važenja bona, poklon bon će biti poništen te se više ne može obnoviti, ne može se koristiti za kupnj, niti se može tražiti povrat novca. Posjednik poklon bona je dužan voditi računa o datumu isteka poklon bona.

1.1. Gubitak poklon bona.

Posjednik poklon bona odgovoran je za korištenje i sigurno čuvanje istog. Izdavatelj poklon bona neće biti odgovoran niti će izvršiti zamjenu poklon bona u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja istog.

  1. Korištenje poklon bona u svrhu reklamiranja ili promocije proizvoda ili usluga

    Poklon bon nije moguće koristiti u svrhe reklamiranja ili promocije proizvoda ili usluga koje na tržište stavlja bilo koja treća osoba, osim u slučaju prethodnog pisanog pristanka izdavatelja pokln bona.
  2. Povrat poklon bona

Poklon bon se ne može zamijeniti za novac niti vratiti.

  1. Ispunjenje obaveza od strane Paint & Wine -a

Paint & Wine može odbiti ispunjenje obveza iz poklon bona  ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla ili da je bon tako uništena da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj

  1. Za kupnju poklon bona ne odobrava se nikakav popust.
  2. Nakon kupnje ulaznice poklon bonom ne može se promijeniti datum tj. event za koji je ista kupljena s poklon bonom i ne dolaskom isti kao takav prestaje važiti. 

 

Nepredvidive situacije – Obaveze Paint & Wine, Vl. Stevo Došen
U slučaju otkazivanja ili promjene rasporeda eventa ili/i u slučaju prekida eventa zbog nepredvidivih okolnosti, izdanu ulaznicu je moguće: zamijeniti ulaznicom za drugi event po izboru kupca ili poklon bonom. Ulaznice je moguće zamijeniti isključivo komunikacijom putem služebne e-mail adrese info@paintandwine.hr uz predočenje ulaznice za neodržan event/radionicu.

Ostalo
Unošenje oružja ili  neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.

Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz iznimku pasa vodiča za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati projekciji odnosno usluzi uz preduvjet da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokaz iskaznice/putovnice kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.

Opće odredbe
Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost ugovorne strane riješiti će i sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Prigovor / Žalba

Pisan prigovor/ žalbu možete dostaviti na našu email adresu: info@paintandwine.hr ili poštom na:
Paint & Wine, Vl. Stevo Došen, Ul. Valentina Vodnika 10, 10 000 Zagreb

Sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača
kako bi Paint & Wine potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Shopping Cart